Yirminci Sayı

Prof. Dr. Ali Fuat Örenç İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü

Prof. Dr. Ekrem Kalan Akdeniz Üniversitesi, Tarih Bölümü

Prof. Dr. Fatma Nalan Türkmen Marmara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Fatma Ürekli Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü

Prof. Dr. Gülgün Koroğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü

Prof. Dr. Mustafa Adak Akdeniz Üniversitesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Prof. Dr. Ömer İşbilir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü

Prof. Dr. Ömer Osman Umar Fırat Üniversitesi, Tarih Bölümü

Prof. Dr. Saime Yüceer Uludağ Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Abdullah Duman Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Abidin Temizer Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan Dumlupınar Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Burak Takmer Akdeniz Üniversitesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger Akdeniz Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Ebru N. Akdoğu Arca Akdeniz Üniversitesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

Doç. Dr. Emine Tok Ege Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü

Doç. Dr. Emre Erten İstanbul Üniversitesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. Erkan Konyar İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Esma İgüs Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimari Restorasyon Programı

Doç. Dr. Fatih Durgun Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Nermin Saybaşılı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü

Doç. Dr. Nuray Gökalp Özdil Akdeniz Üniversitesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

Doç. Dr. Uğur Demir Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Zehra Aslan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Dr. Zeynep Aycibin Seyitkıran Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doç. Kaya Üçer Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Erman Şan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erpehlivan  Şeyh Edebali Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Seçkin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Tokuş Bingöl Üniversitesi, Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Gör. Can Avcı İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Gör. Nagihan Haliloğlu İbn Haldun Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Dr. Öğr. Gör. Oğuz Yarlıgaş  Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü

 

On Dokuzuncu Sayı:

 

Prof. Dr. Christine Özgan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Prof. Dr. Gül Işın  (Akdeniz Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Prof. Dr. Mihriban Oya Yağız (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü) (Emekli Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Mustafa Şahin (Bursa Uludağ Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Prof. Dr. Zeynep Erdem (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Doç. Dr. Bülent Öztürk (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Akdeniz Üniversitesi, Tarih Bölümü)

Doç. Dr. Elif Koparal (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Doç. Dr. Ferit Baz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü)

Doç.Dr. Günder Varinlioğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü)

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü)

Doç. Dr. Kenan Eren (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Doç. Dr. Müjde Peker (İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Doç. Dr. Ü. Melda Ermiş (İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü)

Doç. Dr. Zeynep Aktüre  (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Mimarlık Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Emre Erten (İstanbul Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Işık Şahin (Trakya Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi H. Murat Özgen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Dr. Esen Öğüş (Austin Peay State University, TN, A.B.D.)

 

On Sekizinci Sayı:

 

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu (Uludağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Prof. Dr. Çağlayan Kovanlıkaya (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver (Giresun Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Begüm Özden Fırat (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Doç. Dr. Birsen Talay Keşoğlu (Beykoz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Doç. Dr. Burak Onaran (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü)

Doç. Dr. Fatih Bakırcı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Doç. Dr. Feryal Saygılıgil (İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Doç. Dr. Fuat Dündar (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)

Doç. Dr. Gülhan Balsoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü)

Doç. Dr. Seval Şahin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Vural (İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Aykut (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülker (Altınbaş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ferzan Durul (İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Gül Özateşler Ülkücan (Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Janet Barış (Nişantaşı Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Demir (İstanbul Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Yüksel (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Poyraz (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nurşen Gürboğa (Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akkaya (Yeditepe Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Serap Alper (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Seval Ünlü Gök (Beykoz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Şermin Kalafat (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arslan (Batman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

 

 

On Yedinci Sayı:

Prof. Özkan Manav Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

 

Prof. Dr. Besime Şen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

 

Prof. Dr. Çağlayan Kovanlıkaya Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

 

Prof. Dr. Esra Danacıoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Prof. Dr. Leyla Neyzi Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler

  

Prof. Dr. Murat Cemal Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

 

Prof. Dr. Sibel Yardımcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

 

Doç. Dr. Ala Sivas İstanbul Ticaret Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı

 

Doç. Dr. Aslıhan Şenel İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık

 

Doç. Dr. Ayşe Erek Kadir Has Üniversitesi, Endüstri Ürinleri Tasarımı

 

Doç. Dr. Begüm Özden Fırat Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

 

Doç. Dr. Belma Kurtişoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü

 

Doç. Dr. Burak Onaran Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

 

Doç. Dr. Burak Özçetin Kadir Has Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

 

Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi

 

Doç. Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji

 

Doç. Dr. E. Şirin Özgün İstanbul Teknik Üniversitesi, Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

 

Doç. Dr. Evren Balta New York Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler

 

Doç. Dr. Feryal Saygılıgil Arel Üniversitesi,  Sosyoloji

 

Doç. Dr. İlke Boran Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzikoloji

 

Doç. Dr. İrem İnceoğlu Kadir Has Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Doç. Dr. Melis Behlil Kadir Has Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema 

 

Doç. Dr. Nermin Saybaşılı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi

 

Doç. Dr. Nina Ergin Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi

 

Doç. Dr. Sertaç Kakı İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzik Teknolojileri Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Aylin KuryelAmsterdam Üniversitesi, Amsterdam School for Cultural Analysis

 

Dr. Öğr. Üyesi Banu Karaca Mercator-IPC Fellow

 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Küçük Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Topal Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji

 

Dr. Öğr. Üyesi Derya Fırat Şannan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

 

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Çetinkaya İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Aykut Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Altınok Bilgi Üniversitesi, Mimarlık

 

Dr. Öğr. Üyesi Ender Keskin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Çöloğlu Anadolu Üniversitesi, Müzikoloji

 

Dr. Öğr. Üyesi Evrim Hikmet Öğüt Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzikoloji

 

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Toksoy Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İpek Çelik Rappas Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Dr. Öğr. ÜyesiLevent Yılmazok Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞirayMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe

 

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Türköz Işık Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Mert Aslanalp Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AvcıAltınbaş Üniversitesi, Sosyal Bilimler

 

Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi

 

Dr. Öğr. Üyesi Özge Ejder Johnson Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe

 

Dr. Ceren Lordoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Dr. Jeremy Woodruff İstanbul Teknik Üniversitesi, Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

 

Dr. Sanem Güvenç-Salgırlı Emily Carr University of Art and Design

 

Dr. Zeyno Pekünlü

 

Öğr. Gör. Dr. Pınar Çevikayak Yelmi Işık Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı

 

Öğr. Gör. Dr. Zeynep Dadak Kadir Has Üniversitesi, Film ve DramaOn Altıncı Sayı:

Prof. Çiğdem İyicil MSGSÜ, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü

Prof. Fatma Refika Tarcan MSGSÜ, Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü

Prof. Dr. İsmail Görkem Erciyes Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Merih Tangün, MSGSÜ, Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Muharrem Kaya İstanbul Kültür Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Özkan Yıldız Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Pınar Somakcı İ. Ü.  Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü

Prof. Dr. Selim Eyüboğlu Paris 8 Üniversitesi, Misafir Profesör

Prof. Dr. Şehnaz Aliş Marmara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Uğur Tekin İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu MSGSÜ, Sanat Tarihi Bölümü

Doç. Dr. Figen Gül Kafescioğlu MSGSÜ, Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Hakan Savaş Anadolu Üniversitesi, Sinema TV Bölümü

Doç. Dr. Melis Behlil Kadir Has Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Doç. Dr. Seval Şahin MSGSÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Sevilay Çınar Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet KonservatuvarıÇalgı Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Sinan Niyazioğlu MSGSÜ, Grafik Tasarım Bölümü

Doç. Dr. Tuğçe Ulugün Tuna MSGSÜ Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü

Doç. Dr. Zeliha Hepkonİstanbul Ticaret Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi A. Alp Sunalp MSGSÜ Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Eruzun Özel YTÜ, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Başak Özdoğan MSGSÜ, Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Buket Akgün İstanbul Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Büke Koyuncu MSGSÜ, Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Egemen Yılgür Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Erkmen MSGSÜ, Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kerem Özel MSGSÜ, Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Poyraz İ. Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Coşkun MSGSÜ, Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Ahu Köksal Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzik Bilimleri Bölümü

On Beşinci Sayı:

Prof. Dr. Ahmet Özer Toros Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Arın Namal İstanbul Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu Bahçeşehir Üniversitesi, Cerrahi Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Fatmagül Berktay İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Kaan H. Ökten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Kenan Sönmezİstanbul Rumeli Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü

Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan Mimar Sinan G.S.Ü.,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Songül Sallan Gül Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Uğur Tekin İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Prof. Dr. Zeynep Sayın Leipzig Grafik ve Kitap Sanatları Akademisi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Burak Onaran Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Begüm Özden Fırat Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Elif Yılmaz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. İlker Aytürk Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Sibel YardımcıMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Şükrü Aslan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Yıldırım Şentürk Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşecan Terzioğlu Sabancı Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Programı

Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Gündoğdu İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Aykut Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Erkmen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat Arpacı Erzincan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze Toksoy Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Sezai Ozan Zeybek İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

 On Dördüncü Sayı:

Prof. Dr. Bülent Gözkan Mimar Sinan G.S.Ü. Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Kaan Ökten Mimar Sinan G.S.Ü. Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Nazile Kalaycı Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Kurtul Gülenç Mimar Sinan G.S.Ü. Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Lewis Johnson Bağımsız Araştırmacı

Doç. Dr. Matthew Gumpert Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Metin Bal Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Hazar Köksal Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Yrd. Doç Dr. Berna Yıldırım Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yrd. Doç Dr. Çiğdem Yazıcı Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yrd. Doç Dr. Cem Doğan Yaşat Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç Dr. Emre Şan  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yrd. Doç Dr. Eser Selen Kadir Has Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü

Yrd. Doç Dr. Esin Berktaş Beykent Üniversitesi Sinema Televizyon (Türkçe)  Bölümü

Yrd. Doç Dr. Güçlü Ateşoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Felsefe Bölümü

Yrd. Doç Dr. Hakan Topal SUNY Purchase College Yeni Medya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şiray Mimar Sinan G.S.Ü. Felsefe Bölümü

Yrd. Doç Dr. Özge Ejder  Mimar Sinan G.S.Ü. Felsefe Bölümü

Yrd. Doç Dr. Senem Kurtar Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümü

Yrd. Doç Dr. Şefik Özcan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Bülent Eken Kadir Has Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü

Dr. Ceyda Karamürsel SOAS Tarih Bölümü

Dr. Kaan Özkan The University of Sheffield Felsefe Bölümü

Dr. Zeynep Talay Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Refik Güremen Mimar Sinan G.S.Ü. Felsefe Bölümü

 

On Üçüncü Sayı:

Prof. Dr. Ali Akay Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Emre Işık Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Kemal Atakay Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Muharrem Kaya Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Handan İnci Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Jale Parla Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Doç. Dr. Ahu Antmen Marmara Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü

Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yaşat Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ender Keskin Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Can Aytekin Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Zeytinoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Öğr. Gör. Enis Memişoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Wendy Wiseman Özyeğin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

 

On İkinci Sayı:

Prof. Dr. Kenan Çayır İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Özer Toros Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Biray Kolluoğlu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Esra Danacıoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Mesun Yeğen İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Şule Toktaş Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Ahmet Yıldız TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

Doç. Dr. Ayşe Maya Arakon 

Doç. Dr. Besime Şen Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Derya Fırat Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doç. Dr. Yücel Demirer Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bolumu

Doç. Dr. Fatma Tütüncü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Giray Saynur Derman Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Hüseyin Sadoğlu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Murat Aktaş Muş Alparslan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Semra Somersan İstanbul Bilgi Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel Yardımcı Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Sibel Özbudun 

Doç. Dr. Şükrü Aslan Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Çakır Ceyhan Suvari Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Aytaç Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Gökalp Teksas Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kerim Gültekin 

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Ünver Noi İstanbul Gedik Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Azad Zana Gündoğan Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Burak Onaran Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Bediz Yılmaz Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Elçin Aktoprak Uzgel Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Engin Sustam École des hautes études en sciences Sociales

Dr. Öğr. Üyesi Fuat Dündar TOBB Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gül Özateşler Ülkücan Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat Yüksel 

Dr. Öğr. Üyesi Onur Güneş Ayas Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Çağlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Ercan Sepetçioğlu Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Hüseyin Aguiçenoğlu Padagogische Hochschule Weingarten

Dr. Necmiye Alpay 

Dr. Uğur Ümit Üngör Utrecht Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Ece Öztan Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Hasan Sayim Vural Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

 

On ve On Birinci Sayı:

Prof. Dr. Esin Küntay Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Müzeyyen Güler Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Songül Sallan Gül SDÜ Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Gül SDÜ Kamu Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Aylin Görgün Baran Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Bayram Bayraktar Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Kemal Kocabaş Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü

Doç. Dr. Bilal Duman Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Hakkı Uyar Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü

Doç. Dr. İmre Özbek Eren Mimar Sinan G.S.Ü. Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Dışkaya Mimar Sinan G.S.Ü. Meslek Yüksek Okulu

 

Dokuzuncu Sayı:

Prof. Dr. Ali Akay Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Melih Zafer Arıcan Sakarya Üniversitesi Gazetecilik Bölümü

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Aykut Gürçağlar Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Kemal İskender Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Muharrem Kaya Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak  Mimar Sinan G.S.Ü. Tarih Bölümü

Prof. Dr. Nilüfer Öndin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Vedat Somay Mimar Sinan G.S.Ü. Heykel Bölümü

Prof. Dr. Fatma Ürekli Mimar Sinan G.S.Ü. Tarih Bölümü

Doç. Dr. Ahu Antmen Marmara Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü

Doç. Dr. Ferhat Aslan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Şükrü Aslan Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Seçkin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yaşat Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Zeytinoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Jale Özlem Oktay Çerezci Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

 

Sekizinci Sayı:

Prof. Dr. Canan Atalay Aktuğ Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Resim Bölümü

Prof. Dr. Kemal Can Mimar Sinan G.S.Ü. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Melih Görgün Mimar Sinan G.S.Ü. Grafik Tasarım Bölümü

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Hatice Kurtuluş İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Neslihan Pala, Mimar Sinan G.S.Ü. Heykel Bölümü

Prof. Dr.  Fatma Refika Tarcan Mimar Sinan G.S.Ü. Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü

Prof. Dr. Asuman Türkün Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan Mimar Sinan G.S.Ü.  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Umut Tümay Arslan Mimar Sinan G.S.Ü.  Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Şükrü Aslan Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Sema Buz Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü

Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Bülent Çınar Mimar Sinan G.S.Ü. Heykel Bölümü

Doç. Dr. Yücel Demirer 

Doç. Dr. Erdem Erbaş Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Begüm Özden Fırat Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Sedat Kurugöl Mimar Sinan G.S.Ü. Mimari Restorasyon Programı Bölümü

Doç. Dr. Gül Özsan İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü

Doç. Dr. Nermin Saybaşılı Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Doç. Dr. Seval Şahin Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Besime Şen Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Yıldırım Şentürk Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. İsmail Şiriner Kocaeli Üniversitesi, İİBF İktisat Bolumu

Doç. Dr. Binnur Öktem Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Merih Tangün Mimar Sinan G.S.Ü. Sahne Sanatları Bölümü

Doç. Dr. Nalan Türkmen Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Doç. Dr. Sibel Yardımcı Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Solmaz  Bunulday Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Coşkun Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tansel Erbil Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Sema Yılmaz Genç Kocaeli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Güler Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Güler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Eylem Güzel Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Seçgin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Seçkin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Sönmezer Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Senem Çakmak Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Toksoy Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yücel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Zeytinoğlu  Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

Araş.Gör. Banu Öztürk Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Yedinci Sayı:

Prof. Dr. Ali Akay Mimar Sinan G.S.Ü.  Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Melih Zafer Arıcan Sakarya Üniversitesi Gazetecilik Bölümü

Prof. Dr. Altan Aykut Beykent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölümü

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Handan İnci Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Birsen Karaca Ankara Üniversitesi, DTCF, Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Prof. Dr. Caner Karavit Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem Mimar Sinan G.S.Ü. Arkeoloji Bölümü

Prof. Dr. Nilüfer Öndin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Uşun Tükel İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Lale Uluç Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Fatma Ürekli Mimar Sinan G.S.Ü. Tarih Bölümü

Doç. Dr. Şükrü Aslan Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Ozan Bilgiseren Mimar Sinan G.S.Ü. Fotoğraf Bölümü

Doç. Dr. Erdem Erbaş Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Çetin Ergand Mimar Sinan G.S.Ü. Fotoğraf Bölümü

Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu Karaveli Marmara Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü

Doç. Dr. Solmaz  Bunulday Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü

Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü

Doç. Dr. Besime Şen Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Nalan Türkmen Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Aşık Mimar Sinan G.S.Ü. Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Dikmen Özarslan Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Funda Sezgin  İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Örgen Uğurlu Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yücel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Zeytinoğlu  Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

 

Altıncı Sayı:

Prof. Dr. Ali Akay Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Mimar Sinan G.S.Ü.  Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Besim Dellaloğlu Sakarya Üniversitesi Resim Bölümü

Prof. Dr. Şeyma Güngör İstanbul Ü. Türk Dili ve Ed. Bölümü, emekli öğretim üyesi

Prof. Dr. Kemal İskender Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Emre Işık Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Muharrem Kaya Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Rıza Kuruüzümcü Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

Prof. Dr. Sitare Turan Bakır Mimar Sinan G.S.Ü. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Nemutlu Mimar Sinan G.S.Ü.  Devlet Konservatuvarı

Doç. Dr. Ahmet Altınel Mimar Sinan G.S.Ü.  Devlet Konservatuvarı

Doç. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez Mimar Sinan G.S.Ü. Devlet Konservatuvarı

Doç. Dr. Nurcan Yazıcı Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Yrd. Doç Dr. Özlem Özkan Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç Dr. Doğan Yaşat Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç Dr. Serap Yüzgüller İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

 

Beşinci Sayı:

Prof. Canan Atalay Aktuğ Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Resim Bölümü

Prof. Dr. Erman Artun Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Sitare Turan Bakır Mimar Sinan G.S.Ü. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Mutlu Binark Hacettepe Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Leyla Ersin Ekmekçiler Mimar Sinan G.S.Ü. Grafik Tasarım Bölümü

Prof. Dr. Şeyma Güngör İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Muharrem Kaya Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Gülgun Köroğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Tarih Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl  Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü

Doç. Dr. Haluk Çetinkaya Mimar Sinan G.S.Ü. Arkeoloji Bölümü

Doç. Dr. Özlem Oğuzhan Sakarya Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Doç. Dr. Lerzan Özer Mimar Sinan G.S.Ü. Seramik ve Cam Tasarmı Bölümü

Doç. Dr. Ferudun Özgümüş İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü

Doç. Dr. Nermin Saybaşılı Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü

Doç. Dr. Nalan Türkmen Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emel Koşar Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özge Özdamar Mimar Sinan G.S.Ü. İstatistik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Canan Suner Mimar Sinan G.S.Ü. Grafik Tasarım Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yüksel Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Zeytinoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

 

Dördüncü Sayı:

Prof. Dr. Hasan Akay Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Zeliha Berksoy Mimar Sinan G.S.Ü. Sahne Sanatları Bölümü

Prof. Mahmut Bozkurt Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Nalan Cinemre Mimar Sinan G.S.Ü. İstatistik Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Mete Çilingirtürk Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü

Prof. Dr. Besim Dellaloğlu Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Hayati Develi İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü

Prof. Dr. Harun Duman Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Leyla Ersin Ekmekçiler Mimar Sinan G.S.Ü. Grafik Tasarım Bölümü

Prof. Dr. Semra Germaner Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Deniz İncedayı Mimar Sinan G.S.Ü. Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Handan İnci Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Kemal İskender Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Caner Karavit Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

Prof. Yalçın Karayağız Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Mimar Sinan G.S.Ü. Tarih Bölümü

Prof. Dr. Esin Küntay Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü, emekli öğretim üyesi

Prof. Dr. Gülgun Köroğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Selçuk Mülayim 

Prof. Dr. Nilüfer Öndin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Refika Tarcan Mimar Sinan G.S.Ü. Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Tekin Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü

Prof. Dr. Murat Tuncay Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Uçman Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Ayten Alkan İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Barış Aşıkgül Mimar Sinan G.S.Ü. İstatistik Bölümü

Doç. Dr. Haluk Çetinkaya Mimar Sinan G.S.Ü. Arkeoloji Bölümü

Doç. Dr. Cemil Güzey Mimar Sinan G.S.Ü. Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Aziz Merhan 

Doç. Dr. Ferudun Özgümüş İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü

Doç. Dr. Sezer Özyaşamış Şakar Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Merih Tangün Mimar Sinan G.S.Ü. Sahne Sanatları Bölümü

Doç. Dr. Semra Erpolat Taşabat Mimar Sinan G.S.Ü. İstatistik Bölümü

Doç. Dr. Adnan Tönel 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Güler Mimar Sinan G.S.Ü.  Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Süha Oğuzertem Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Korkut Öztekin Dokuz Eylül Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Funda Sezgin İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. ÜyesiCanan Suner Mimar Sinan G.S.Ü. Grafik Tasarım Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yaşat Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Yazıcı Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Öğr. Gör. Hasan Şahintürk

 

 

Üçüncü Sayı:

Prof. Fatma Akyürek Mimar Sinan G.S.Ü. Heykel Bölümü

Prof. Aydın Ayan Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Betül Atlı Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Prof. Dr. Sitare Turan Bakır Mimar Sinan G.S.Ü. Geleneksel El Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Oğuz Bayrakçı Mimar Sinan G.S.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Prof. Mahmut Bozkurt Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Nilüfer Ergin Doğruer Marmara Üniversitesi Heykel Bölümü

Prof. Dr. Süha Erda Mimar Sinan G.S.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Prof. Dr. Semra Germaner Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Şeyma Güngör İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Handan İnci Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Kemal İskender  Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Caner Karavit Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

Prof. Yalçın Karayağız Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Muharrem Kaya Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Gülgun Köroğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Zeynep Mercangöz Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Ayla Ödekan İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü

Prof. Dr. Nilüfer Öndin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Faruk Taşkale Mimar Sinan G.S.Ü. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Uçman Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Rıfat Akbulut Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Erdem Erbaş Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü   

Doç. Dr. Tarkan Okçuoğlu İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü                       

Doç. Dr. Binnur Öktem Ünsal Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü              

Doç. Dr. Ferudun Özgümüş İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü

Doç. Dr. Besime Şen Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü   

Doç. Dr. Semra Erpolat Taşabat Mimar Sinan G.S.Ü. İstatistik Bölümü                     

Doç. Dr. Nalan Türkmen Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü             

Doç. Dr. Sibel Yardımcı Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü                           

Dr. Öğr. Üyesi Ela Güngören Mimar Sinan G.S.Ü. Mimarlık Bölümü             

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Okan Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü          

Dr. Öğr. Üyesi Funda Sezgin İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Canan Suner Mimar Sinan G.S.Ü. Grafik Tasarım Bölümü             

Dr. Öğr. Üyesi Tengüz Ünsal Mimar Sinan G.S.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Yazıcı Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü             

Dr. Öğr. Üyesi Emre Zeytinoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Temel Eğitim Bölümü

 

İkinci Sayı:

Prof. Dr. Ara Altun İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Aydın Ayan Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Sitare Turan Bakır Mimar Sinan G.S.Ü. Geleneksel El Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Nalan Cinemre Mimar Sinan G.S.Ü. İstatistik Bölümü

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Besim Dellaloğlu Sakarya Üniversitesi Resim Bölümü

Prof. Dr. Sebahat Deniz Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Feridun Emecen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Semra Germaner Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Müzeyyen Güler Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Şeyma Güngör İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Zeynep Inankur Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Handan İnci Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Ömer İşbilir Mimar Sinan G.S.Ü. Tarih Bölümü

Prof. Dr. Muharrem Kaya Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Mimar Sinan G.S.Ü. Tarih Bölümü

Prof. Dr. Gülgun Köroğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Selçuk Mülayim 

Prof. Dr. Suphi Saatçi Mimar Sinan G.S.Ü. Meslek Yüksek Okulu

Prof. Dr. Zeki Sönmez Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Nilüfer Öndin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan Mimar Sinan G.S.Ü. Tarih Bölümü

Prof. Dr. Christina Özgan Mimar Sinan G.S.Ü. Arkeoloji Bölümü

Prof. Gül Özturanlı Mimar Sinan G.S.Ü. Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Uçman Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Hicran Yusufoğlu Ankara Üniversitesi DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hungaroloji ABD

Doç. Dr. Solmaz Bunulday Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Müjgân Çakır Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Besim Dellaloğlu Sakarya Üniversitesi Resim Bölümü

Doç. Dr. A. Erdem Erbaş Mimar Sinan G.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Ferudun Özgümüş İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü

Doç. Dr. Nermin Saybaşılı Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü

Doç. Dr. Kıvılcım Yıldız Mimar Sinan G.S.Ü. Devlet Konservatuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Acar İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yüksel Acı Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Atıf Ahmet Evren Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Koncu Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Seçgin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Funda Sezgin İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şiray Mimar Sinan G.S.Ü. Felsefe Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yaşat Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Meral Yay Mimar Sinan G.S.Ü. İstatistik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Yazıcı Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

 

Birinci Sayı:

Prof. Dr. Hayrünnisa Alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr.  Tayfur Amman Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Ateş Arcasoy 

Prof. Doç. Dr. Baki Asiltürk Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Tomur Atagök Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Aydın Ayan Mimar Sinan G.S.Ü. Resim Bölümü

Prof. Dr. Melih Başaran Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Şehvar Beşiroğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü

Prof. Dr. Nalan Cinemre Mimar Sinan G.S.Ü. İstatistik Bölümü

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Süha Erda Mimar Sinan G.S.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı

Prof. Dr. Hüseyin Öner Esen Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Semra Germaner Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Şeyma Güngör İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Mesut İktu 

Prof. Dr. Zeynep İnankur Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Handan İnci Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Muharrem Kaya Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Ali Köse Marmara Üniversitesi

Prof. Önder Küçükerman Haliç Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Prof. Dr. Banu Mahir Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Özkan Manav Mimar Sinan G.S.Ü. Müzik Bölümü

Prof. Dr. Nilüfer Öndin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Kaya Özsezgin Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Uçarsu Mimar Sinan G.S.Ü. Müzik Bölümü

Prof. Dr. Ömer Naci Soykan 

Prof. Dr. Zeynep Tarım İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Uşun Tükel İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Uçman Mimar Sinan G.S.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Aykut Gürçağlar 

Doç. Dr. Sibel Yardımcı Mimar Sinan G.S.Ü. Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bakar  Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Seçgin Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Funda Sezgin İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Yazıcı Mimar Sinan G.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Zeytinoğlu Mimar Sinan G.S.Ü. Sahne Dekor ve Kostümü Bölümü

Öğr. Gör. Ece İdil Mimar Sinan G.S.Ü. Sahne Sanatları Bölümü