MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi’nin “Kavram, Eylem ve Sanattaİyilik Kötülük” temalı 21. sayısına (2020/Bahar) sosyal, beşeri ve güzel sanatlar alanlarından araştırmacıların katkısı beklenmektedir.

            “İyilik ve Kötülük”; birbirinin karşıtı veya birbirini tamamlayan kavramlar olarak, hayatı şekillendirir. Özellikle mitolojinin, efsanelerin, masalların ve dinlerin merkezinde yer alan bu iki zıt kavramın sanata, edebiyata, tarihe, dile, folklora kısacası maddi ve manevi kültüre yansıması doğal olarak kaçınılmazdır. Elbette söz konusu iki kavram, sadece bahsedilen hususlar ile sınırlandırılamaz.

            İyilik ve kötülük kavramlarına ilişkin yapılan tüm tartışmalar, Antik Çağ’dan günümüze kadar her daim canlılığını korumaktadır.Platon’a göre, iyi insan ölür, iyi davranış unutulur ama iyilik ölmez. ̇İyilik ve kötülük çerçevesinde Leibnz, "teodize" ifadesini kullanır; Voltaire ise Felsefe Sözlüğü’nün Erdemmaddesinde erdemi kısaca, benzerine iyilik etmek’le tanımlamaktadır. Yine aynı sözlüğün kötülük maddesinde ise şu ifadeler geçer: İnsanoğlu hiç de kötü olarak yaratılmamıştır ama hastalandığı gibi kötüleşebilir de.Hegel'e göre dünya iyi bir yerdir ve olumlanmalıdır. Hegel, sanatın hakikati söylemesi gerektiği ve hakikati söylerken de dünyanın yaşanılası bir yer olarak olumlanmasının sağlanması üzerinde durur. Dolayısıyla insanın doğasının önemli bir parçası olan bu iki kavramsal zıtlık sanata yansımış,sosyal,beşeri alanlarda araştırılmış ve güzel sanatlara konu olmuştur.

            “Kavram, Eylem ve Sanatta İyilik Kötülük” temasının sosyal, beşeri ve güzel sanatlar alanlarında ele alınıp tartışılabilmesi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin 21. sayısını (2020/Bahar) “Kavram, Eylem ve Sanatta İyilik Kötülük temasına ayırdık. Söz konusu tema ile ilgili Türkçe ya da İngilizce makalelerinizi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir., 20 Mart 2020 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihe kadar gönderilen makaleler hakem ve yayın sürecine alınacaktır.Yazım kurallarıyla ilgili bilgiler, derginin web sitesinde yer almaktadır.

Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi J. Özlem OKTAY ÇEREZCİ (MSGSÜ Sanat Tarihi Bölümü)