Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi’nin 2019 Bahar döneminde yayınlanacak 19. sayısının teması  “Kutsal Alanlar Arkeolojisi” olup, sosyal ve beşeri bilimler alanından araştırmacıların katkısı beklenmektedir.

Ritüellerle ilişkili materyal kültür ögelerinin tanımlanması ve yorumlanması antik dönem inançları ile ilişkili çalışmaların gittikçe önem kazanan bir ayağını oluşturmaktadır. Doğal olarak bu araştırma alanının odak noktası kutsal alanlar ve bu alanlardaki arkeolojik araştırmaların ortaya çıkardığı mimari kalıntılar,  çeşitli sunu objeleri veya kurban kalıntıları gibi buluntuların incelenmesidir. Bu tip incelemeler yazıtlar ve antik metinler, farklı mecralardaki ikonografik anlatılar, peyzaj analizleri gibi kanıtlarla da desteklenebilmektedirler. Ritüellerle ilişkili bütün bu ipuçlarının anlaşılıp yorumlanması doğal olarak kutsal alanlardaki dinsel faaliyetlerin doğası ile ilişkili kavrayışımızı geliştirmektedir ve bu kavrayış bir topluma ait inançların psikolojik veya sosyal yönleriyle anlaşılması çabalarına yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Sosyal Bilimler Dergisi’nin Bahar 2019 sayısı bu temel çerçevede değinildiği üzere, kutsal alanlar konusundaki mevcut çalışmalara yeni bulgularla yaklaşan ya da mevcut bulguları tartışarak özgün bir açılım getiren Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Antropoloji, Filoloji, gibi çeşitli disiplinler çerçevesinde ya da disiplinlerarası düzlemde üretilmiş çalışmaları tematik bütünlük içinde yayınlamayı amaçlamaktadır.

Kutsal alanlar arkeolojisi teması ile ilişkili Türkçe ya da İngilizce makalelerinizi 1 Aralık 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihe kadar gönderilen makaleler hakem ve yayın sürecine alınacaktır.  

Sayı Editörleri: Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Doç. Dr. Kenan Eren