MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi’nin “Tarihsel Süreç İçerisinde Kent” temalı 20. sayısına (2019/Güz) sosyal ve beşeri bilimler alanından araştırmacıların katkısı beklenmektedir.

İnsanın yerleşik hayata geçtiği, mahalle sistemleri inşa ederek, köy/kasaba niteliğindeki yerleşmeler meydana getirdiği Neolitik dönem, insanlığın varoluş mücadelesindeki en önemli dönemlerden biridir. Bu dönem sonradan kurulacak kentlere de ilham kaynağı olmuştur. Nitekim Sümerler zamanında Mezopotamya’nın güneyinde irili ufaklı kentler ortaya çıkmış; daha sonraki Antikçağ’da kentleşme hız kesmeden bütün Akdeniz Dünyası’na yayılmıştır.

Süreç içerisinde pek çok dilde kent/şehir ile medeniyet kelimelerinin etimolojik açıdan aynı kökten türetilmiş olması durumu da dikkat çekicidir.  Pek çok araştırmacının tavsif ettiği üzere, kentlerin medeniyetin ayak izleri olarak tanımlanması aslında insanın kente yüklediği anlamı da açıkça ortaya koyar. Tarih içerisinde kente yolculuk veya kentle yolculuk, bir manada kendimize dair bir yolculuğa da dönüşür. Bu manada kenti mekânsal sınırlarından sıyırıp bir zihniyetin somutlaştırılması olarak da tanımlayabiliriz. Hem bu zihniyetin hem de kent ile insan arasındaki karşılıklı etkileşiminin detaylarıyla anlaşılabilmesi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 20. sayısının (2019/Güz) temasını “Tarihsel Süreç İçerisinde Kent” başlığına ayırdık. Kent temalı Türkçe ya da İngilizce makalelerinizi 2019 Temmuz ayı sonuna kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihe kadar gönderilen makaleler hakem ve yayın sürecine alınacaktır.

Sayı Editörü: Doç. Dr. Ferit Baz (MSGSÜ Tarih Bölümü)