MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, insan ve toplum bilimlerinin temas edebileceği bütün alanlarda akademik-bilimsel bilgi üretimine aracılık etme, yayma ve yeni araştırmalara zemin oluşturma hedefiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010 yılında yayın hayatına başladı. 2013 yılı Bahar sayısına kadar farklı temalarda hazırlanmış makalelerle yayımlanan dergimiz, bu sayıdan itibaren akademik disiplinlerin kesişme alanlarına göre belirlenen bir odak doğrultusunda tematik olarak yayımlanmaktadır.

Derginin her sayısında belirlenen temaya göre alanında uzman bir sayı editörü atanmaktadır. Yayın Kurulu’nun ortak kararıyla belirlenen tema seçiminde güncel akademik konuların takip edilmesine özen gösterilmekte ve bu sayede yeni tartışmalar için etkili bir zemin sağlanmaya çalışılmaktadır.

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, bilginin açık erişim ve dolaşımını gözeten akademik bir mecra olarak uluslararası açık erişim ilkelerine bağlı kalmayı, benzer biçimde başta hakemlik süreçleri olmak üzere uluslararası yayın etik ilkeleri şemalarını uygulamayı taahhüt eder.

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan, ulusal hakemli bir dergidir ve 2018 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM TR DİZİN veri tabanında taranmaktadır.