Editörden;

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, genel olarak İnsan ve Toplum Bilimlerinin temas edebileceği bütün alanlarda akademik-bilimsel bilgi üretimine aracılık etme, yayma ve yeni araştırmalara zemin oluşturma hedefiyle 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki sayı olarak yayınlanması öngörülen dergimiz, planlandığı gibi bugün de aynı hedeflere uygun şekilde yayınına devam etmektedir.  

Dergimiz, 2013 yılı bahar döneminde çıkan 7. sayısına kadar birbiriyle ilişkili karma yazıların bütünü olarak yayınlanmış ve bu sayıdan sonra tematik olarak yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede 8. Sayı “İstanbul”, 9. Sayı “Sanat”, 10/11. Sayı “Köy Enstitüleri”, 12. Sayı “Nüfus, Etnisite ve İskan”, 13. Sayı “Edebiyat Sosyolojisi”, 14. Sayı “Sanat ve Felsefe”, 15. Sayı “Bir Seferlik Ölüm”, 16. sayı “Bir Seyirlik Ölüm”, 17. sayı "SES", 18. sayı “Roman / Çingene / Peripatetik”, 19. sayı "Kutsal Alanlar Arkeolojisi" (2019/Bahar) ve 20. sayı "Tarihsel Süreç İçerisinde Kent" (2019/Güz) başlıklarıyla yayınlanmıştır. Tematik yayın kararından sonra her sayının içeriğine uygun olarak alanında uzman “Sayı Editörü / Editörleri” görev almışlardır.

Dergimizin yayınlanan makalelerin bilgilerine web sayfamızdan ulaşmak mümkündür. 

Dergimiz ulusal hakemli olup, yayınlanmış makaleler doçentlik başvurularında ve diğer akademik değerlendirmelerde puanlamaya tabi tutulmaktadır. Dergi, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaktadır. Ayrıca dergimizin uluslararası indekslerde taranabilmesi amacıyla da bir çalışma başlatılmış olup, devam etmektedir.

Sosyal Bilimler alanında çalışan tüm araştırmacıları, Türkçe veya İngilizce olarak yayına hazır makalelerini dergimizle paylaşmalarını bekleriz.

Saygılarımla

 

Prof. Dr. Şükrü Aslan (Editör)