Dergimiz, Bahar 2022 tarihli 25. sayısından itibaren Dergipark üzerinden yayımlanacaktır.