Hakem, makaleleri değerlendirme sürecinde TR Dizin’in yönlendirmesi doğrultusunda Yayın Etiği Komitesi’nin “Uluslararası Etik Standartları”nı dikkate almalıdır.

Hakem, etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için yazardan etik kurul onayı talep etme, bu onayın makalenin ilgili bölümlerinde belirtilmesini ve ilgili belgelenin dergiye ulaştırılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu talepleriyle ilgili sürecin editör tarafından yürütüldüğünden emin olmalıdır.

 Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmelidir. Hakem, bu haklarla ilgili metin içindeki taleplerini yazardan istemekle yükümlüdür.

Hakem, Yayın Etiği Komitesi’nin kriterlerinin yazarlar tarafından yerine getirilmemesi hâlinde metnin (daha önce onaylamış olsa dahi) yayımdan çekilmesini editörden talep etme hakkına sahiptir.

Hakem, araştırmada kullanılan ve makaleye aktarılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine mutlaka riayet edilmiş olunduğundan emin olmalıdır. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi için yazarlardan her türlü talepte bulunma hakkına sahiptir.

Hakem, makale değerlendirme ve yayım sürecinde veya sonrasında yazar ve editörle arasındaki gizliliği korumakla yükümlüdür. Yazar ve editörlerden kaynaklanmayan gizlilik ihlâlinden hakem sorumludur. Bu gibi durumlarda editörün hakemi görevinden alma yetkisi saklıdır.