Editörler    

  

Prof. Dr. Şükrü Aslan  (2015-...) Doç. Dr. Doğan Yaşat, Prof. Dr. Şükrü Aslan (Güz 2014- Bahar 2015)

 

Prof. Dr. Şükrü Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Emre Zeytinoğlu (Güz 2013)

 

Doç. Dr. Doğan Yaşat (Güz 2012)

 

 Prof. Dr. Muharrem Kaya (2010-2012, Bahar 2013, Bahar 2014)