ÖN DEĞERLENDİRME

Dergiye gönderilen yazılar, dergi editörü ve tema editörü tarafından ön değerlendirmeye alınır. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın ilkelerine ve etik kurallarına aykırı olan, derginin yayın alanına girmeyen, öz ve biçim açısından akademik ölçütlere uymayan, yazı teslim tarihinden sonra yollanan, uygun formatta yazılmayan, derginin belirlediği referans sistemine uygun olmayan, sözcük sınırını aşan yazılar hakemlik süreci başlatılmadan ön değerlendirme aşamasında reddedilir.   

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme aşamasını geçen her yazı için “kör hakemlik” sistemine göre iki hakem atanır. Hakemlik sistemi gereğince, yazar ve hakem isimleri gizlenir ve süreç anonimlik esas alınarak ilerler.

Hakemler yazıları dergi tarafından belirlenen hakemlik formuna uygun biçimde yöntem, özgünlük, bilimsel yeterlilik, literatüre katkı açılarından ayrıntılı biçimde değerlendirip belirlenen süre içinde raporunu editöre iletirler.

Hakemlerin değerlendirmesi sonucunda,

a. İki hakem tarafından da “olumlu” rapor yazılan yazılar yayımlanır.

b. Hakemlerden en az birisinin “düzeltme” istediği durumda yazılar yeniden yazarına gönderilir. “Düzeltme” istenen yazılar yazar tarafından gözden geçirilip ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden hakem(ler)e yollanır. Yeniden “düzeltme” istenmesi durumunda ise yazıyı yazara yeniden yollama kararı editöre aittir.

c. İki hakem raporunun da “olumsuz” olduğu yazılar reddedilir.

d. Raporlardan birinin “olumlu”, diğerinin “olumsuz” olduğu durumda yazı üçüncü bir hakeme yollanır.

Kör hakemlik sürecinin yazılar yayımlandıktan sonra da devam etmesinin sorumluluğu yazarlar, editörler ve hakemlerdedir.

SON DEĞERLENDİRME

Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yayımlanmasına karar verilen yazılar hakkında editör son bir değerlendirme yaparak özellikle referans sistemine uygunluk ve biçimsel özellikler açısından yazardan “son düzeltme” isteyebilir.

Ön değerlendirme sürecinin bir hafta, hakem değerlendirme sürecinin dört hafta, son değerlenme sürecinin ise en geç iki hafta içinde tamamlanması hedeflenir.