Yazar, Yayın Etiği Komisyonu’nun yazarlar için belirlediği uluslararası standartları dikkate almakla yükümlüdür.

Yazar, etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı almış olmalı, bu onayı makalede belirtmeli ve belgelendirerek dergi editörüne iletmelidir. Yazar, editör ve hakemlerin bu izinlerle ilgili taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi hâlde editörün makaleyi yayımdan çekme hakkı saklıdır.

Araştırmada kullanılan ve makaleye aktarılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir.

Yazar, makale değerlendirme ve yayım sürecinde veya sonrasında yazar ve hakem arasındaki gizliliği korumakla yükümlüdür. Editör ve hakemlerden kaynaklanmayan gizlilik ihlâlinden yazar sorumludur