1. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kere yayımlanan, ulusal hakemli bir dergidir.

2. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış, bilimsel nitelikte özgün makale, araştırma, inceleme, saha derleme yazıları, çeviri, kitap tanıtımı/eleştirisi ve alana katkı sağlayacak nitelikteki söyleşiler olmalıdır.

3. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

4. Yazılar yayın kurulunun ön değerlendirmesinden sonra hakemlere gönderilir. Yazıların değerlendirilme sürecinde “kör hakemlik” süreci uygulanır.

5. Hakem süreci başlatılmadan önce dergiye gönderilen yazıların “orijinallik raporu” Turnitin üzerinden alınır. “Benzerlik oranı”nın %20 ve üzerinde çıktığı durumda yazılar doğrudan reddedilir, hakemlik süreci başlatılmaz. “Orijinallik raporu”nun sağlanmasının ardından yazılar hakemlere yollanır.

6. Yazıların değerlendirme sürecinde, suistimal, çıkar çatışması, telif hakkı ihlalleri gibi bilimsel yayın etiğinin ihlal edildiği durumlarda Yayın Etiği Komisyonu’nun belirlediği uluslararası etik ilkeler esas alınır.

7. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, akademik bilginin toplumsal fayda sağlayabilmesi amacıyla yaygınlaşması için uluslararası açık erişim ilkelerine bağlı kalır. Hakemlik sürecinden geçerek dergide yayımlanan yazıların uluslararası açık erişim tanımları çerçevesinde kullanılabilmesi kabul edilir.

8. Yazı ve makaleleri dergide yer alan tüm yazarlar, açık kaynak erişimini kabul ederler.

9. Her sayı için alanında uzman bir tema editörü belirlenir. Tema editörleri, makale çağrısı yapılan aşamadan sayının yayına girdiği sürece kadar, dergi editörleri için tanımlanan yayın etiği sorumluluklarını üstlenirler.

10. Dergiye gönderilecek yazılarda APA referans sistemi kullanılmalıdır.

11. Dergide yayınlanan yazıların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.